Vem vill bli en bättre ledare?

Alla framför mig räcker upp handen. Jag har inte ännu mött någon – i min roll som ledarutvecklare –  som inte gjort det. Så är det. Alla vill bli bättre. Den frågan var, i sin utformning, enkel att svara på.
Nästa fråga visa sig vara lite knepigare. Vad krävs för att du ska bli en bättre ledare?
Dessa två frågor ställer jag ofta då jag första gången träffar en chef eller en ledningsgrupp –  då syftet är att utveckla ledarskapet eller hela ledningsgruppen.
Jag säger också till dem att svaret på andra frågan har jag skrivit på baksidan av blädderblocket, i en (1) enda mening.
Du som nu läser ”Måndag igen YES”-texten; vad hade du svarat på frågan eller vad tror du att många svarar?

(fundera 10 sekunder innan du läser vidare)…

Svar som ofta lyfts fram är bl.a. lyssna, motivera, engagera, vara tydlig, ge feedback…
”Hmm”, brukar jag då svara dem. ”Ni har förstås alla rätt på sätt och vis men frågan som ni verkar svara på är  en annan än den jag ställde; Ni svarade på Vad krävs för att bli en bra ledare? och då passar era svar in. Jag frågade efter en bättre ledare! Ordet bättre är en jämförelse mellan två tillstånd.”

Svaret och meningen jag skrivit upp i förväg är ”Du behöver göra något annorlunda i ditt ledarskap som förbättrar verksamheten, företaget eller din organisation!”  Att göra något annorlunda kan betyda att du gör mer eller mindre av något eller kanske något helt annat.
På utvecklingsdagar eller utbildningar spelar det ingen roll hur bra de upplevs, vilka fantastiska tankar du får, vilka insikter de ger, vilken feedback och återkoppling som sker. Det är först när du lämnar utbildningen som du kan göra skillnad som ledare, i vardagen… och ska du då göra något bättre (än innan utbildningen) så behöver du alltså göra något annorlunda.
När jag vid nästa uppföljning möter kursdeltagarna vet de oftast om att de får frågan; ”Hur märks det att du blivit en bättre ledare?” Deras svar är låter kanske lite simpla; Jag börjar morgonmötet på ett annat sätt, mina medarbetarsamtal är kortare, jag ställer nya/andra frågor, mina medarbetare är mer delaktiga i processen men svaren vittnar om att de blivit bättre ledare. 

Observera att ledarna kanske inte är så bra som de vill vara men att de är bättre, det är oerhört viktigt att synliggöra och bekräfta då det gäller motivation.

Hälsningar 

Jan Marklund, GongGång ledarutveckling AB

www.gonggang.se

 

PS 1 Detta kan jämföras med 6-åringen som varje eftermiddag då mamma eller pappa  kommer hem vill visa att hen lärt sig cykla. Första dagen cyklar hen till garageinfarten, nästa gång två meter längre och nästa dag igen till grannen. Precis som för 6-åringen är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för ledare (och faktiskt människor i allmänhet)  att de blir BÄTTRE.
PS 2 En Harwardforskare och professor, Theresa Amabile berör ovanstående i The Progress Principle och The Power of Small Steps

Åhhh det vanliga….

Vad säger frisören när du kommer på återbesök?
– Är du hair igen?

Hur många fakturor har jag blivit av med nu?
Har tappat räkningen igen.

Vilket rockband har energisnålast ljusshow?
LED Zeppelin