Dödskjutningarna, kravallerna, gängbrottsligheten bara eskalerar. De insatser vi gör blir bara en parentes innan våldet tar fart igen. Politikerna skriker ”högre straff, mer förebyggande insatser, mer resurser, mer av allt”. De bjuder över varandra som att det är VM om vem som kan komma på de tuffaste åtgärderna. Det känns mer som att ju mer som händer desto mer triggas våra politiker att skrika ännu högre. Man kan säga att politiker går på uppstuds helt planlöst. Problemet är att det inte finns något systematiskt arbete gällande brottsbekämpningen. Så jag tänkte, om man inte skulle kunna kopiera SBA (systematiskt brandskyddsarbete), som används i fastigheter och verksamheter. Arbetet går ut på att kontrollera, inspektera, åtgärda brister i skyddet som finns mot brand. Detta görs med olika intervaller beroende på vilken installation eller verksamhet man bedriver. Det är fastighetsägarnas och verksamheternas ansvar att åtgärderna utförs och kontrolleras i sin tur av brandskyddsmyndigheten.
Ibland blir det bränder ändå och då tar brandförsvaret över och ser till att släcka branden och de släcker branden hela vägen. De låter ingen glöd vara kvar och de lämnar inte platsen innan de är säkra på att de släckt alla glödhärdar.
I min värld så tror jag att det enda sättet för att komma åt den stigande brottsligheten är att jobba med att förebygga att bränder inte uppstår. Det görs genom samverkan mellan skola, socialt arbete, meningsfull fritid/ arbete m.m. När det väl uppstår upplopp, bilbränder, skjutningar m.m så måste man bekämpa full ut och inte släppa händelsen innan härden är släckt. Vad krävs då för att det skall fungera?

  • Ett genomtänkt systematiskt arbete mot våld.
  • Uppföljning.
  • Resurser att släcka våldet.
  • Uthållighet.

Detta är bara en idé, men jag är ju inte politiker så vad vet jag ….

Åhhh det vanliga ….

På zoo:
– Titta mamma, den där apan ser ut som faster Rut.
– Fy, så säger man inte.
– Men apan förstår väl inte vad jag säger.

Programledaren i norsk tv:
– Vi ska ha en tittartävling. Vad är det som är stort, brunt och springer i skogen? Skicka in svaret och märk kuvertet Älg…

Vet du vilken norrman som kan kissa längst?
– Nej.
– Han som kan dra ner gylfen…