Den heliga linjen
I min hemstad Alingsås så har man valt att på gemensamma gång- och cykelbanor markera separata körbanor för cyklar och gångare. Detta för att minska risken för olyckor mellan gångare och cyklister. Cykelbanan är markerad med två filer, en i vardera riktningen. I och med denna heldragna linje så ser man folks olika beteenden. Det sker framförallt när man möts inom gångbanan. Nu är det så att man bara kan mötas en mot en inom gångbanan eftersom det är ganska trångt.
Det är då det händer, linjen blir helig! Gå inte över linjen! Trots att cykelbanan är ledig så vågar man inte gå över linjen. Hellre trängs man och nästan tacklas, bara för att inte gå över linjen. Nu finns det de som inte respekterar vare sig cykel- eller gångvägar, de är ofta både hinder och innebär en fara för andra. Sedan finns de som kommer in i en trång situation och bara tittar i marken och hoppas att andra ska flytta på sig. Sedan finns det dem som är flexibla och vågar nyttja cykelbanan. Då flyter det på. Om man översätter detta på din arbetsplats eller i din livssituation så kan du välja vem du ska vara, linjehelig, random, marktittare eller flexibel för att det ska flyta på både för dig och omgivningen. Den flexible ser framåt, vågar, tar hänsyn och planerar. Förutsättningarna är de samma för alla personligheterna här och alla har samma möjlighet till val.

Åhhh det vanliga…….

– Är du klar med julgodiset? – Ja, men det tog nästan knäcken på mig!

– Hade du en stressig jul? – Ja, den tog musten ur mig.

– Varför är julen som en dag på jobbet? – För att det är du som gör allt jobb, medan det är den feta gubben i kostymen som tar åt sig äran.