Om

Fruitbox AB

Fruitbox  är som det låter, en låda med olika frukter/ kompetenser. Behovet hos kunden avgör vilken frukt vi levererar. När frukten är uppäten, brukar det blir kärnor kvar. Då hjälper vi gärna till och planterar kärnorna så att kunden kan skörda ny frukt.

Sven Prytz

Curriculum Vitae

Sven Prytz

Hej
Jag heter Sven Prytz och driver idag Fruitbox AB.

Om jag skall berätta lite om min historia så är jag uppvuxen i ett familjeföretag inom fiskhandel. Där var min första anställning som springpojke vid 7 års ålder.

Efter 12 år i verkstadsindustrin och över 20 år i fastighetsbranschen (Riksbyggen, Primär AB och Serneke) startade jag år 2020 Fruitbox AB, med inriktning på konsultverksamhet, främst inom fastighetsbranschen.

Fruitbox sysslar med interimuppdrag, ledarskap, utbildningar, föreläsningar samt konsultuppdrag.

Varför heter det Fruitbox? Jo tanken är den att när företag har ett problem så det ofta akut och då kan jag leverera en produkt (frukt). Sedan när problemet är löst kan jag hjälpa till att plantera in lösningen (kärnorna) i organisationen så att de själva kan bär frukt.

Jag tror att affärsrelationer bygger på bra samarbete, passion och glädje.

Ett av mina intressen är att föreläsa om organisation och förståelsen mellan olika yrkesgrupper. (Kroppen som modell för organisation och dess funktioner)

Ett av mina motton är att ”en drake lyfter alltid i motvind”.

Linkedin

 

Klicka för fullständig CV

Pågående uppdrag.

Fastighetsutveckling, Lokalstrateg, Utredningar av lokalbehov, Utbildning mm.
Genomfört uppdrag Alingsås Kommun-Interimsuppdrag. Fastighetsutvecklingschef helägt kommunalt bolag

Start 2021-09-01 till 2021-03-28
Tf Fastighetsutvecklingschef under tid för rekrytering

Genomfört uppdrag Alingsås Kommun-Interimsuppdrag. Affärsområdeschef helägt kommunalt bolag. 
Start 2021-05-26 till 2021-08-31
Tf Affärsområdeschef under tid för rekrytering.

Pågående uppdrag Strömstad kommun tf Lokalstrateg.
Start 2021-03-16  

Uppdrag:
1.      Ta fram en lokalförsörjningsstrategi
2.       Kommunens lokalsamordnare – (förvaltningarnas kontakt/samordnare mot STD-lokaler)
3.       Framtaga en lokalplaneringskarta för de närmaste 3-5 åren samt en prognos för en 10 års period. (Behovsbild kräves från varje förvaltning)
4.       Rådgivare åt kommunledningen i strategiska lokalfrågor. Framtagande av en transparent hyressättning mellan Strömstadslokaler och Kommunen. Hantering externa hyreskontrakt.

2020-08-17 till 2021-03-15 Fruitbox AB
AB Strömstadsbyggen.
Genomlysning organisation. Förslag till ny organisation och bolagsstruktur. Förslag till mätbara mål, nyckeltal samt ekonomisk redovisning av driftnetto.
Förhandlingsstrategier.
Affärsplan, påbörja arbetet med inriktning och målstyrning samt grundmall.
Stöd till organisationen i det vardagliga arbetet.
GDPR. Strukturera arbetet med GDPR samt framtagning av processer.
Kalkylering av nybyggnadsprojekt samt redovisa för politiken.
Stöd och rådgivning i frågor angående hyresavtal lokaler.
Utredning förvärvsplacering av Strömstad sjukhus, momsfrågor m.m.
Transaktionsansvarig för förvärv av Strömstad Sjukhus mellan Västfastigheter och Strömstad kommun. Transaktionsvärde 55 miljoner.

Egenföretagare Fruitbox AB. 2020-01-01
Fastighetskonsult, interimuppdrag, ledarskap, organisation, coachning, föreläsningar, utbildningar, transaktion.

 

Anställningar

Förvaltningschef Serneke Fastighet AB 2017-02-09 -2020-04-30
Uppdrag:
Bygga förvaltningsorganisation till nytt fastighetsbolag i Serneke-koncernen.

Personalansvar: Förvaltare och driftpersonal. Utbildning av personal i förvaltning och driftfrågor. Organisation 10 personer.


Ansvar: Kontraktsansvarig hyresavtal kommersiellt. Strategisk planering för omförhandlingar, uppsägningar hyresavtal, samt tecknande av hyresavtal. Upprättande av större hyresavtal för befintligt bestånd samt utvecklingsprojekt.
Inköp av leverantörer samt upprätta leverantörsavtal. Ansvarig koncern handel el.
Ägarfrågor, samarbete med olika ägarkonstellationer, affärsrelationer samt rapportering till dem.
Myndighetsbesiktningar.
Inköp och implementera fastighetssystem (Vitec). EKL (koncern) samnyttjande system.
Fastighetsutveckling.
Transaktioner, köpa, sälja. Bedöma eventuella projekt.
Uppbyggnad av eftermarknadsorganisation med drift och serviceanmälan nationellt.
Lite annorlunda. Tillverkning av snö till PSA.
Ekonomi. Resultatansvar, budget, prognoser. Omsättning cirka 110 miljoner. Rapport till VD.
Ledningsgrupp. Serneke Fastighet AB.
Speciell händelse.
Transaktion. Förvärv av bland annat Säve depå, samt försäljning av Säveområdet, m.m.
Transaktionsvärde cirka 1,1 miljarder.

Referens 
Martin moc.liamtoh@meortsgreb.nitraM
 mörtsgreB
Tfn 070 287 5814

Regionchef/tf Chef Energi. Primär fastighetsförvaltning 2013-11-21 till 2017-02-08. 

Uppdrag: Förändra organisationen, öka lönsamheten.
Personalansvar. 80–90 personal, beroende på säsong.

Ansvar: Region Göteborg inklusive energiavdelning.
Organisation, slutföra omorganisation och få allt på plats. Utveckling av tjänster och förändringsarbete. Utbildning personal.
Kontraktsmöten stora kunder, förhandlingar, kalkylering, upphandlingar.
Upprättande av större hyresavtal för kommersiella aktörer.
Effektiviseringar.

Avtalsansvarig: Stora avtal.
Ledningsgrupp: Primär AB
Ekonomiskt: Resultatansvar, budget, resultat, prognoser.  Omsättning cirka 100 miljoner.
Organisation: En administratör samt fem avdelningschefer inom områdena energi, yttre skötsel, lokalvård, fastighetsskötsel med eget resultatansvar, två förvaltare samt cirka 85 personer i driften. Avdelningscheferna rapporterade direkt till mig. Jag rapporterade till VD.

Referens 
Anette es.ramirp@namke.ettenA
 namkE
070 785 86 76

Affärsområdeschef / förvaltare 7-Fast AB 2001-01-01 till 2013-11-20. 

Uppdrag: Uppbyggnad av avdelning Alingsås samt att etablera organisation.
Vid uppbyggnad av verksamheten var jag även aktiv i marktjänst inom fastighetsskötsel yttre, inre, snöröjning, lokalvård, reparationer.

Personal: 2001, 2 anställda. 2013, 22 anställda.

Arbetsuppgifter: Planerade produktion, anställning av personal, ansvarade för personalfrågor,
kundkontakter, försäljning, kalkylering, förhandlingar m.m.
Förvaltare.
Förvaltning i styrelse Brf.
Uthyrning av lokaler och hyresrätter.
Upprätta hyresavtal kommersiellt och bostad.
Besiktning av lägenheter,
Upprätthålla underhållsplaner.
Energiförbättringar.
Projektleda mindre ombyggnadsprojekt.
Upphandla entreprenörer, tjänster och material.

Ekonomi: Resultatansvar, budget, rapportering, prognoser. Omsättning cirka 20 miljoner

Förvaltningsuppdrag åt Drott, Tommy Byggare, Ernst Rosén, Sigillet fastighets AB, Sparbanken Alingsås, Västtrafik m.m.

Verksamhetsansvarig Riksbyggen Alingsås 1999–2001.
Uppdrag, nyetablering på ort.  Övergick 2001-01-01 till 7 Fast AB

Verkstadsindustri.
Svetsare ABB Alingsås 1992–1999
Svetsare plåtslagare Lagmansholmsverken 1988–1991
Svetsare Electrolux 1986–1988
Militärtjänstgöring 1985–1986
Alingsås Tvätteri 1984–1985 timanställd
Bilplåtslagare 1983–1984

Uppvuxen och arbetat i föräldrarnas företag till 18 års ålder.

Utbildningar

Fastighetsförvaltare diplomerad, fastighetsägarföreningen.
Förhandlingsutbildning.
Påbyggnad hyresjuridik, ekonomi m.m. Anpassad utbildning till företag.
Bas U P.
Heta Arbeten.
Anläggningsskötare Brandlarm.
Bibelskola 7 månader i Göteborg. Fördjupning.
Fordonsprogrammet / tunga maskiner Alströmergymnasiet Alingsås 2 år.
Grundskola Alingsås Kommun 9 år.

tjänster

Våra specialområden

Förvaltning

Inte bara bevara utan också utveckla värde.

Organisation

Medarbetarna är nyckeln till framgång, en tillgång och inte en resurs.

Utbildning

Förädla och utveckla organisationen.

Ta kontakt

Fruitbox AB
Drottninggatan 9 B
441 30 Alingsås

Telefon
0728 556 311