Välj en sida

Om

Fruitbox AB

Fruitbox  är som det låter, en låda med olika frukter/ kompetenser. Behovet hos kunden avgör vilken frukt vi levererar. När frukten är uppäten, brukar det blir kärnor kvar. Då hjälper vi gärna till och planterar kärnorna så att kunden kan skörda ny frukt.

Sven Prytz

Curriculum Vitae

Sven Prytz

Hej
Jag heter Sven Prytz och driver idag Fruitbox AB.

Om jag skall berätta lite om min historia så är jag uppvuxen i ett familjeföretag inom fiskhandel. Där var min första anställning som springpojke vid 7 års ålder.

Efter 12 år i verkstadsindustrin och över 20 år i fastighetsbranschen (Riksbyggen, Primär AB och Serneke) startade jag år 2020 Fruitbox AB, med inriktning på konsultverksamhet, främst inom fastighetsbranschen.

Fruitbox sysslar med interimuppdrag, ledarskap, utbildningar, föreläsningar samt konsultuppdrag.

Varför heter det Fruitbox? Jo tanken är den att när företag har ett problem så det ofta akut och då kan jag leverera en produkt (frukt). Sedan när problemet är löst kan jag hjälpa till att plantera in lösningen (kärnorna) i organisationen så att de själva kan bär frukt.

Jag tror att affärsrelationer bygger på bra samarbete, passion och glädje.

Ett av mina intressen är att föreläsa om organisation och förståelsen mellan olika yrkesgrupper. (Kroppen som modell för organisation och dess funktioner)

Ett av mina motton är att ”en drake lyfter alltid i motvind”. 

 

Klicka för fullständig CV

Pågående uppdrag/ Fruitbox AB
Strömstadsbyggen. Genomlysning organisation, förslag till ny organisation, nyckeltal mätbara mål. Förhandlingsstrategier. Affärsplan. Stöd i vardagliga arbetet, GDPR frågor, processer, förvärv av fastigheter, kalkylering av nybyggnadsprojekt, utredning momsfrågor m.m.

Anställningar

Egenföretagare Fruitbox AB. 2020-01-01
Fastighetskonsult, interim uppdrag, ledarskap, organisation, coachning, föreläsningar, utbildningar, transaktion.

Förvaltningschef Serneke Fastighet AB 2017-02-09 -2020-04-30
Uppdrag: Bygga förvaltningsorganisation.
Ansvar: Intäkter, kostnader, avtalsansvar, omförhandlingar, förhandlingar elbolag (koncern), ägarfrågor, upprätta och ansvara för fastighetssystem (Vitec), EKL (koncern), Fastighetsutveckling, uppbyggnad och drift av eftermarknad/ serviceanmälan.
Personalansvar: Förvaltare och driftpersonal. Utbildning i förvaltning och drift. Organisation 10 personer.
Ekonomiskt ansvar: Budget, Resultat. Omsättning ca 110 miljoner. Rapporterade till VD.
Ledningsgrupp: Serneke Fastighet AB.
Speciell händelse: Transaktion. Förvärv av bland annat Säve depå, samt försäljning av Säveområdet, mm. Transaktionsvärde ca 1,3 miljarder.

Regionchef / tf Chef Energi. Primär fastighetsförvaltning AB 2013-11-21 till 2017-02-08.
Uppdrag: Förändra organisationen öka lönsamheten.
Personalansvar: 80–90 personal, beroende på säsong.
Ansvar: Resultatansvar, region, energiavdelning, uppföljning, utveckling personal, kontraktmöten, kalkylering offertupphandling av tjänster, förhandlingar mm.
Avtalsansvarig: Stora avtal.
Ledningsgrupp: Primär AB
Ekonomiskt ansvar: Budget, Resultat. Omsättning ca 100 miljoner.
Organisation: En administratör samt fem avdelningschefer inom områdena energi, yttre skötsel, lokalvård, fastighetsskötsel med eget resultatansvar, två förvaltare samt ca 85 personer i driften. Avdelningscheferna rapporterade direkt till mig. Jag rapporterade till VD.

Affärsområdeschef / förvaltare 7-Fast AB 2001-01-01 till 2013-11-20.
Uppdrag: Bygga upp avdelning Alingsås samt att etablera organisation.
Vid uppbyggnad av verksamheten var jag även aktiv i marktjänst inom, förvaltningsuppdrag, fastighetsskötsel yttre, inre, snö, lokalvård, reparationer.
Personal: Antal 2001. 2 personal.2013. 22 personal.
Arbetsuppgifter:Planerade produktion, anställning av personal, ansvarade för personalfrågor, kundkontakter, försäljning, kalkylering, förhandlingar mm.
Förvaltare: Förvaltning i styrelse Brf.
Uthyrning av lokaler och hyresrätter.
Besiktning av lägenheter, Upprätthålla underhållsplaner. Energiförbättringar.
Projektleda mindre ombyggnadsprojekt.
Upphandla entreprenörer, tjänster och material.
Ekonomiskt ansvar: Budget, Resultat. Omsättning Ca 20 miljoner

Förvaltningsuppdrag åt Drott, Tommy Byggare, Ernst Rosén, Sigillet fastighets AB, Sparbanken Alingsås, Västtrafik mm.

Verksamhetsansvarig Riksbyggen Alingsås 1999–2001.
Uppdrag att nyetablering på ort. Övergick 2001-01-01 till 7 Fast AB

Verkstadsindustri.
Svetsare ABB Alingsås 1992–1999
Svetsare plåtslagare Lagmansholmsverken 1988–1991
Svetsare Electrolux 1986–1988
Militärtjänstgöring 1985–1986
Alingsås Tvätteri 1984–1985 timanställd
Bilplåtslagare 1983–1984

Uppvuxen och arbetat i föräldrarnas företag till 18 års ålder.

Utbildningar
Förhandlingsutbildning.
Bas U P
Fastighetsförvaltare diplomerad, fastighetsägarföreningen.
Heta Arbeten
Anläggningsskötare Brandlarm
Bibelskola 7 månader i Göteborg. Fördjupning,
Fordonsprogrammet / tunga maskiner Alströmergymnasiet Alingsås 2 år
Grundskola Alingsås Kommun 9 år

tjänster

Våra specialområden

Förvaltning

Inte bara bevara utan också utveckla värde.

Organisation

Medarbetarna är nyckeln till framgång, en tillgång och inte en resurs.

Utbildning

Förädla och utveckla organisationen.

Ta kontakt

Fruitbox AB
Klockestensvägen 7
441 35 Alingsås

Telefon
0728 556 311